Vláda zdvojnásobila pokuty za klamavé označování

Na dva miliony korun vláda zdvojnásobila maximální možnou pokutu za klamavé označování potravin jako z ekologického zemědělství. Balené biopotraviny určené na tuzemský trh budou muset být označené tzv. biozebrou. Vyplývá to z novely zákona o ekologickém zemědělství, kterou kabinet schválil. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Normu ještě musí schválit Parlament a podepsat prezident. Ekologičtí zemědělci produkující potraviny v režimu bio by tak měli být pode návrhu kontrolováni státem jenom jednou za dva roky, místo jednou za rok. Biopotraviny by pak měly mít certifikát na 26 měsíců místo současných maximálních 15 měsíců. „Současná právní úprava předpokládá vydávání certifikátu na bioprodukci ze strany kontrolního subjektu nejdéle na 15 měsíců, a to v návaznosti na provádění každoročních kontrol dodržování pravidel ekologické produkce. Nové nařízení umožňuje, za splnění určitých podmínek, prodloužení doby mezi dvěma fyzickými kontrolami na 24 měsíců. Z tohoto důvodu se navrhuje prodloužení platnosti certifikátu z 15 na 26 měsíců,“ vysvětluje důvodová zpráva k novele. Výše pokuty má podle Ministerstva zemědělství plnit preventivní funkci. V posledních dvou letech bylo podle důvodové zprávy k novele postihnuto vždy po pěti přestupcích a maximální pokuta činila dvacet tisíc korun. Většinou šlo o prohřešky při prodeji potravin přes e-shopy. Současná výše pokuty je proti možným pokutám pro konvenční výrobce potravin nepřiměřená. Balené biopotraviny certifikované v ČR a určené pro ČR budou povinně značené tzv. biozebrou. „U ostatních produktů je toto označování dobrovolné. Cílem této úpravy je, aby produkty, které budou označeny ‚biozebrou‘, prošly naším kontrolním systémem, což by mělo vést k tomu, že toto označení zaručí bezreziduovost produktů a v konečném důsledku posílení důvěry spotřebitelů k takto označeným produktům,“ doplnilo ministerstvo. Zdroj: www.zemedelec.cz